Artikelen door Enrecht

Faillissement klant. Hoe kan ik de ‘’schade’’ beperken?

Het is nooit prettig als een klant van u failliet gaat. Bij een faillissement van een klant lijdt uw bedrijf meestal ook (financiële) schade. U kunt er deels voor zorgen dat de schade beperk blijft. In dit blog  gaan wij u zo goed mogelijk informeren over dit onderwerp. Duidelijk debiteurenbeleid Bij een faillissement van een […]

Ontbinding koopovereenkomst

Wat als u een koopovereenkomst sluit maar er is iets mis? Het kan zo zijn dat het product niet geleverd is, dat er niet op tijd geleverd is of dat er een niet deugdelijk product is geleverd. Wat kunt u doen om de koopovereenkomst te ontbinden? Voorwaarden voor ontbinding koopovereenkomst Er zijn een aantal voorwaarden […]

(Familie) naam veranderen

De wetgeving maakt het mogelijk om een naam te veranderen. Iedere Nederlander krijgt een voor- en achternaam bij zijn geboorte. De meeste mensen zullen wel tevreden zijn over de keuze van de naam, sommige daarin tegen zullen minder tevreden zijn. Om een achternaam te veranderen moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Er is onderscheid […]

Recht van overpad

Bent u verplicht uw buren over uw erf te laten gaan? Dit heet erfdienstbaarheid. Erfdienstbaarheid houdt in, dat een erf dienstbaar is aan een ander erf om op de openbare weg te komen. Een vorm van erfdienstbaarheid is het recht van overpad.  Bij het recht van overpad mag er op een minst bezwarende manier gebruik […]

Nalatenschap regelen

Wanneer iemand overlijdt, gaat zijn of haar erfenis naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die de overledene achterlaat. Erfgenamen zijn personen of instellingen die door het overlijden een erfenis of legaat krijgen, bijvoorbeeld een geldbedrag, een kostbaar voorwerp of een voorwerp met emotionele waarde. Over een erfenis betaalt u erfbelasting. […]

Verborgen gebreken huis

Verborgen gebreken huis Bent u van plan om een bestaande woning te kopen? Let op: U koopt de woning in de staat waar hij zich op dat moment in bevind, inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Als koper mag je verwachten dat de woning de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik daarvan nodig zijn en […]

Bescherming intellectueel eigendom

Bescherming intellectueel eigendom Intellectueel eigendom zijn de voortbrengselen van de menselijke geest. Onder andere uitvinders, ontwerpers en ontwikkelaars beschermen op deze manier hun uitgewerkte ideeën. In Nederland onderscheiden we de volgende soorten intellectuele eigendommen: Octrooirecht/ patent Het octrooirecht beschermt uitvindingen op technisch gebied. Octrooi moet aangevraagd worden bij het NL Octrooicentrum. De uitvinding moet aan […]

Koop op afstand

Wat is koop op afstand en hoe gaat het in zijn werk? Wanneer is er precies sprake van koop op afstand en hoe komt u van de koop af? Wat is kopen op afstand? We spreken van koop op afstand als een koper iets koopt via internet, per telefoon of via de fax. Ook als […]

Opzeggen huurcontract

Huurbescherming is de wettelijke regeling die huurders beschermt tegen het opzeggen van de huur door verhuurder of eigenaar. Wanneer mag de verhuurder het huurcontract opzeggen? Hier gelden speciale regels voor. Een aantal situaties op een rij: Wanprestatie Een wanprestatie houdt in dat de huurder zich niet als een goede huurder gedraagt. Dat kan zijn omdat […]

Huurovereenkomst bedrijfsruimte opzeggen

Hoe zit het met de opzegging van een huurovereenkomst van een bedrijfsruimte? Welke regels zijn eraan verbonden en hoe gaat het precies in z’n werk? Er gelden verschillende regels voor het huren van een bedrijfsruimte. Dit zijn de algemene wettelijke regels die gelden bij een huurovereenkomst, maar er gelden ook aparte regels voor de huur […]