Bescherming intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom zijn de voortbrengselen van de menselijke geest. Onder andere uitvinders, ontwerpers en ontwikkelaars beschermen op deze manier hun uitgewerkte ideeën. In Nederland onderscheiden we de volgende soorten intellectuele eigendommen:

Octrooirecht/ patent

Het octrooirecht beschermt uitvindingen op technisch gebied. Octrooi moet aangevraagd worden bij het NL Octrooicentrum. De uitvinding moet aan een drietal eisen voldoen. Het moet nieuw zijn, het moet inventief zijn en het moet industriële toepasbaarheid hebben. Voorbeelden van uitvindingen waar octrooi op rust zijn de Senseo, de klapschaats en de multifunctionele wandelwagen.

Merkenrecht

Een merk is een symbool wat een product of dienst van een onderneming kenmerkt. Vaak wordt dit gedaan doormiddel van een logo (woord of beeldmerk). Ondernemingen gebruiken een merk om twee redenen:

– Aantonen dat het product van hen afkomstig is

– Onderscheid maken met andere producten

Ondernemers moeten hun merk inschrijven. Dit is een soort octrooiaanvraag voor het merk op zich. Na deze registratie mogen anderen het merk niet gebruiken zonder toestemming.

Tekening- en modellenrecht

Het tekening – en modellenrecht beschermt het nieuwe uiterlijk van een gebruiksvoorwerp. Een voorbeeld hiervan is de vormgeving van een nieuwe telefoon. Het kan gaan om twee- en driedimensionale voorwerpen.

 

Auteursrecht

Wanneer men iets origineels heeft gemaakt is het niet de bedoeling dat een andere partij er zomaar mee aan de haal gaat. Het auteursrecht beschermt werk van literatuur, kunst en wetenschap. Hierdoor kan worden bepaald hoe, waar en wanneer een werk openbaar gemaakt wordt. Het auteursrecht is tevens van pas op software, foto’s, films, muziek, journalistiek werk, toespraken, beeldende kunst en bouwwerken. Auteursrecht staat ook wel bekend als ‘’copyright’’. Het auteursrecht kan worden overgedragen aan eventuele erfgenamen. Een voorwaarde is dat het recht altijd in handen is geweest van de maker. Ook kan de maker zijn auteursrecht verkopen.

Handelsnaamrecht

Iedere onderneming onderscheidt zich van anderen door middel van haar naam. Het handelsnaamrecht beschermt de naam van een onderneming, bijvoorbeeld Enrecht. Er zijn gevolgen verbonden aan het kopiëren van deze naam. De handelsnaamwet stelt ook een aantal eisen aan de naam van een onderneming. Zo mag een eenmanszaak bijvoorbeeld niet ‘’ Naam B.V.’’ gebruiken. Dit is namelijk misleiding met betrekking tot het eigendom of de rechtsvorm van de onderneming. Ook mag de naam niet in strijd zijn met een oudere handelsnaam of merkenrecht van een ander bedrijf. Verder beperkt het handelsnaamrecht zich tot een regio. Het is dus mogelijk dat er in Zuid-Holland en Groningen twee verschillende ondernemingen dezelfde handelsnaam gebruiken.

Naburige rechten

Deze kunnen worden verbonden aan het auteursrecht. Naburige rechten beschermen het werk van uitvoerende kunstenaars zoals musici, acteurs, dansers, platenmaatschappijen en omroeporganisaties. De meeste naburige rechten hebben een geldigheidsduur van 50 jaar. Dit is een stuk korter dan het auteursrecht.

Databankenrecht

Het databankenrecht beschermt de producent van de databank op het gebied van gegevensverzameling. Er zijn eisen aan verbonden. Zo moet er voldoende in de databank geïnvesteerd zijn. Zelf gemaakte gegevens tellen in dezen niet mee. De databank moet ook goed geordend zijn zonder hierbij per se gebruik te maken van de meest geavanceerde software.

Kwekersrecht

Het kwekersrecht beschermt de uitvinding van nieuwe plantenrassen. Wanneer een kweker een gen van een plant (het DNA) wil combineren met een ander gen, moet de kweker eerst toestemming vragen aan de kweker van de plant waarvan hij het gen wil gebruiken.

Chipsrecht

Het chipsrecht houdt in dat u het exclusieve recht hebt om een lay-out (indeling) van een computerchip toe te passen. Het gaat om de indeling van transistors per vierkante millimeter. Deze indeling is voor elk soort chip uniek. Een andere partij mag dus niet zonder toestemming dezelfde indeling gebruiken.

In Nederland  kennen we veel verschillende soorten intellectuele eigendommen. Elk recht heeft ook weer zijn eigen kenmerken. Een aantal rechten dienen bijvoorbeeld geregistreerd te worden. Bij Enrecht zijn specialisten aangesloten die u van advies hierover kunnen voorzien.