Als u een geldvordering op een bedrijf of persoon heeft, die niet kan worden voldaan, kunt u via een procedure, op goederen van de desbetreffende persoon beslag leggen. Maar hoe gaat dit te werk en wat is een beslaglegging nou eigenlijk? Bij welke persoon kan u beslaglegging eisen en wat kan ú eisen? In deze blog gaan wij u dat zo goed mogelijk uitleggen.

Wanneer een beslaglegging?

Een beslaglegging kan niet zomaar plaatsvinden. In bijna alle gevallen moet er eerst een uitspraak door een rechter worden gedaan. Zo’n uitspraak noem je een executoriale titel. Een executoriale titel kunt u dus alleen verkrijgen door een procedure te voeren bij een rechter. Dit kan in de vorm van een kort-geding of een normale procedure. Als dit is gebeurd kan er beslag worden gelegd.

Indien u bang bent dat zodra u een uitspraak van de rechter heeft, de wederpartij alle goederen heeft verduisterd en u niets meer heeft om beslag op te leggen, bestaat er de mogelijkheid van conservatoir beslag. Dit is een beslag waarbij het doel is het bewaren van de goederen totdat er een uitspraak van de rechter volgt. Voor het leggen van conservatoir beslag dient u wel de vrees voor verduistering aan te tonen.

Eenmanszaak en vof

Bij de eenmanszaak of vof kan er een beslaglegging worden uitgevoerd. U kunt dan beslag leggen op het vermogen van de onderneming zelf, zoals: inventaris, voorraden , banktegoeden ect. Op alles wat dus onder de naam van de onderneming valt kan dus een beslaglegging  worden gedaan.

Beslag bij eigenaren en vennoten

Een vof of eenmanszaak hebben geen rechtspersoonlijkheid en dit houdt in dat ze niet zelfstandig drager kunnen zijn van rechten en plichten. De dragers van deze rechten en plichten zijn de personen achter de onderneming. Dit is een eigenaar bij de eenmanszaak en de vennoten bij de vof.

Doordat de eenmanszaak en de vof niet over rechtspersoonlijkheid beschikken, zijn de personen achter de onderneming met hun eigen vermogen aansprakelijk.  Dus een persoon die beslag wil leggen, kan dit dus doen op het vermogen van de onderneming, maar als dit niet genoeg is kan er dus ook beslag gelegd worden gedaan op het vermogen van de persoon achter de onderneming. Als deze persoon is getrouwd in gemeenschap van goederen dan kan er ook nog eens beslag worden gelegd op het vermogen van de echtgenoot.

Beslag bij een bv

Bij de bv en bij andere rechtspersonen kan ook beslaglegging plaatsvinden. De beslaglegging vindt plaats op precies dezelfde manier als bij de eenmanszaak of vof. Het verschil zit hem wel in het beslagleggen bij de ondernemer privé. Er mag dus wel op het vermogen van de onderneming beslag worden gelegd maar niet op het vermogen van de persoon achter de bv. Bij een bv is de rechtspersoon wel zelf drager van de rechten en plichten. Dus als een beslaglegger niks meer kan halen uit de bv heeft hij pech. Het enige wat dan nog kan worden gedaan is een faillissement aanvragen, maar dat levert meestal niet veel meer op.

Uitzonderingen

Er zijn echter altijd uitzonderingen, deze verschillen per situatie en kunnen dus niet genoemd worden. De ervaring leert dat het meestal verstandig is om naar deze uitzonderingen te kijken met een advocaat of andere juridisch adviseur. Dit raden we aan omdat het een complex onderwerp is waarbij veel facetten moet worden bekeken.

Wat kan ik dus doen?

Bij een beslaglegging op de eenmanszaak of vof kan er dus beslag worden gelegd op het vermogen van de onderneming zelf maar ook op het vermogen van de ondernemer(s) in privé. Er kan zelfs als de ondernemer getrouwd is in gemeenschap van goederen beslag gelegd worden op het vermogen van de partner.

Beslaglegging bij een bv ligt echter anders en is een stuk moeilijker. Bij de bv kan er alleen beslag worden gelegd op het vermogen van de bv zelf. Als het vermogen op is, kan er in eerste instantie nergens meer beslag op worden gelegd.  Dit is op een paar uitzonderingen te voorkomen, maar dan moet de eiser wel met een goed juridisch plan komen.

Omdat beslaglegging een complex onderwerp is, zal het verstandig zijn om juridisch advies in te winnen. Onze juridische experts kunnen u daar bij helpen. Heeft u nog vragen over dit onderwerp dan kunt u die vrijblijvend stellen.