Scheiding eenzijdig

Wanneer u wilt scheiden van uw partner, is het vaak het makkelijkst, het goedkoopst en het beste om daar in onderling overleg met elkaar afspraken over te maken. Samen met een advocaat of mediator stelt u een ouderschapsplan op, als er minderjarige kinderen zijn en een convenant voor de overige afspraken zoals de verdeling van […]

Is een werkgever altijd aansprakelijk bij een arbeidsongeval?

Op uw werk moet het natuurlijk veilig zijn, maar een arbeidsongeval kan altijd voor komen. Uw werkgever moet er altijd voor zorgen dat u op een veilige en gezonde plek werkt. Als er een ongeval plaatsvindt tijdens het uitoefenen van uw werk is uw werkgever aansprakelijk, indien hij te weinig heeft gedaan om dit te voorkomen. […]

Uitzetten van huurder

Wanneer u en de huurder een huurovereenkomst met elkaar aangaan is het van belang dat u beiden aan de rechten en plichten die uit de huurovereenkomst voortvloeien voldoet. U als verhuurder biedt een woonruimte aan die voldoet aan de overeengekomen voorwaarden en prijs. De huurder dient maandelijks het afgesproken bedrag aan huur over te maken […]

Verborgen gebreken bij koopwoning

U hebt een huis gekocht en ontdekt pas na de verhuizing dat er gebreken zijn. Zoals een flinke lekkage in het dak, een defecte verwarmingsketel of een scheur in een draagmuur. Zaken die de vorige eigenaar geweten moet hebben maar die deze bewust verzwegen heeft. Welke rechten hebt u?

Wat als de verkoop van uw woning niet doorgaat?

Eindelijk, na een lange tijd is het huis wat u te koop hebt staan verkocht. Maar op het laatste moment gaat de koop van het huis toch niet door. Wat kunt u doen als de verkoop van uw huis toch niet door gaat? In dit blog gaan we dat u zo goed mogelijk uitleggen.

Ingebrekestellingen

Ingebrekestelling Wanneer u als ondernemer of consument te maken heeft met een debiteur die zijn verplichtingen niet nakomt, kunt u deze debiteur in gebreke stellen. U geeft de debiteur dan nog een allerlaatste termijn van vaak twee of vier weken om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kunt u denken aan het betalen van een […]

Echtscheidingsconvenant bij scheiding

Als u gaat scheiden, moeten u en uw partner samen afspraken maken. Als u het eens bent over deze afspraken, kunt u de afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Als u het scheidingsconvenant eenmaal klaar hebt, is de echtscheiding vaak snel afgerond. Een echtscheidingsconvenant is pas rechtsgeldig zodra beide partijen getekend hebben.

Letselschade voetganger

Als voetganger letselschade opgelopen in het verkeer Als u als voetganger letselschade heeft opgelopen in het verkeer, dan heeft u vrijwel altijd recht op een vergoeding van uw schade. Als u zelf het verkeersongeval veroorzaakt heeft, heeft u zelfs nog recht op een vergoeding. Hoe zit het nou precies met letselschade?

Hypotheek na een scheiding

Hypotheek na een scheiding Een hypotheek bij een scheiding is vaak een lastig onderwerp dat veel vragen met zich meebrengt. Wat voor hypotheek heb ik? Hoe veel is er al afgelost? Kan de hypotheek nog betaald worden als de (ex)-partner ergens anders gaat wonen?  Een hoop vragen, maar er zijn eigenlijk makkelijke antwoorden. In de […]

Adoptie

Adoptie Door adoptie komt er een wettelijk familieband tot stand tussen het kind en de adoptiefouders. Een verzoek tot adoptie moet worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor heeft u de hulp nodig van een advocaat.