faillissement

Faillissement

Wat gebeurt er als u failliet gaat? Wanneer een rechtspersoon of natuurlijk persoon zijn of haar schulden niet meer kan betalen, kan de rechtbank een faillissement uitspreken. Er wordt dan een curator aangesteld die het beheer over het vermogen van de failliet verklaarde over neemt. De taak van deze curator is om een overzicht van […]

concurrentiebeding na ontslag

Concurrentiebeding na ontslag

Wat wordt er bedoeld met een concurrentiebeding? Een concurrentiebeding kan onderdeel uitmaken van een arbeidsovereenkomst. Daarin staan de regels waar de werknemer zich aan moet houden als hij voor een andere werkgever wil gaan werken, of zelf een bedrijf gaat starten. Een concurrentiebeding wordt vaak aan het begin van een arbeidsovereenkomst afgesproken. Het kan ook […]

onterven kind

Kind onterven

Het is (theoretisch) mogelijk om als ouder of grootouder uw kind of kleinkind te onterven. In de praktijk is het zo dat het onterfde kind of kleinkind toch altijd nog recht heeft op een deel van de nalatenschap, dit wordt de legitieme portie genoemd. Bij het onterven van een kind moet u rekening houden met […]

ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte

Mag u worden ontslagen als u ziek of arbeidsongeschikt bent? Ziek zijn is geen reden voor ontslag, maar een absoluut ontslagverbod bij ziekte bestaat niet. De feiten en aanvullende informatie op een rijtje: Wat zijn mijn rechten als werknemer? Tijdens de eerste twee jaar van uw ziekte geld een opzegverbod. Uw werkgever mag u dan […]

ontslag wegens economische redenen? Hoe kunnen wij u helpen?

Ontslag wegens economische redenen

Als het financieel niet goed gaat met een bedrijf en het lastig wordt om de kosten te voldoen, zeker de personeelskosten, kan het bedrijf een reorganisatie laten plaatsvinden. Op die manier kan het bedrijf een aantal werknemers ontslaan, zodat de personeelskosten lager worden en het bedrijf zijn financiële verplichtingen weer kan voldoen. De procedure Voor […]

ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet heeft grote gevolgen voor de werknemer. Een ontslag op staande voet komt zeer nauwkeurig. Indien dit namelijk niet goed gebeurt, heeft dit weer grote gevolgen voor de werkgever. Met andere woorden een ontslag op staande voet is lastig. Ontslag op staande voet: de gronden Voor een ontslag op staande voet […]

scheiden en koopwoning

Scheiden en koopwoning

Een lastig onderdeel van de echtscheiding is de koopwoning. Het is juist daarom van groot belang om daar goede afspraken met elkaar over te maken. Scheiden en koopwoning: de woning Wanneer partijen besluiten uit elkaar te gaan, zal één van de partijen de woning verlaten. Als partijen nog samen in de woning verblijven, kan dit […]

scheiden en kinderen

Scheiden en kinderen

Scheiden en kinderen, een situatie waar bij een echtscheiding sterk rekening moet worden gehouden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen vaak de dupe zijn van echtscheidingen. Hoe goed je als ouder ook probeert dat kinderen niets van de echtscheiding meekrijgen, kinderen willen het liefst dat hun ouders bij elkaar blijven. En als er één ding zeker […]

Wijzigingen

Wijzigingen per 1 januari 2015

Nog even en het is al weer 2015. In het jaar 2015 worden er veel regels gewijzigd en dit begint dus al op 1 januari 2015, dus over een paar dagen. Wellicht dat velen van u daar nog niet mee bezig zijn, maar het is toch goed om te weten wat er allemaal gaat wijzigen, zodat u daar eventueel op in kan spelen. Een aantal wijzigingen per 1 januari 2015, waarschijnlijk de grootste wijzigingen, heb ik voor u alvast op een rij gezet.

Lees meer

Snel scheiden

Snel scheiden in de praktijk

Echtscheidingen zijn niet prettig. Partijen geven dan ook vaak de voorkeur aan snel scheiden, zodat er weer gekeken kan worden naar de toekomst. Een echtscheiding kost doorgaans veel tijd en vaak ook veel geld. Bovendien is de uitkomst, maar ook de gehele procedure lang niet altijd bevredigend voor een partij, die daardoor een nare smaak […]