gebreken aan huurwoning

Gebreken aan huurwoning

Bij gebreken aan de huurwoning denkt men vooral aan (groot) onderhoud en renovatie, zoals lekkages, ketel, vervangen kozijnen etc. waarbij het huurgenot van de huurder wordt aangetast. Deze gebreken dienen door de verhuurder verholpen te worden. Kleine gebreken ofwel kleine herstellingen komen voor rekening van de huurder, zoals het schoonhouden van de woning. Indien de […]

Welke Dwangmiddelen bij omgang heeft u?

Dwangmiddelen bij omgang

Dwangmiddelen bij omgang kan in meerdere vormen. Welke kan u inzetten? Volgens de wet hebben beide ouders na ontbinding van het huwelijk, beëindiging van het geregistreerd partnerschap of beëindiging van de samenwoning recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding van de kinderen bij gezamenlijk gezag. Er bestaat bij, in de praktijk vaak vaders, het beeld dat […]

internationale incasso

Internationale incasso

Internationale incasso Het is tegenwoordig steeds eenvoudiger om tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie te opereren. Zo kan een bedrijf uit bijvoorbeeld Portugal eenvoudig goederen bestellen uit Duitsland en die vervolgens laten leveren in Spanje. Wat nog wel lastig is, is het geval indien het Portugese bedrijf niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen aan […]

ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding; weten waar u aan toe bent

Wanneer de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer wordt beëindigd, kan er een ontslagvergoeding bepaald worden. Dit kunnen werkgever en werknemer zelf bepalen, maar dit kan ook door een rechter gebeuren.

De hoogte van de ontslagvergoeding wordt bepaald aan de hand van de zogenaamde kantonrechtersformule: A x B x C. Daarbij staat A voor aantal gewogen dienstjaren. Dit bereken je door het aantal dienstjaren te nemen en dat maal een factor te doen afhankelijk van de leeftijdscategorie. De dienstjaren moeten op hele getallen worden afgerond, dus dienstjaren korter dan een half jaar naar beneden en van meer dan een half jaar naar boven afronden. De factor is als volgt.

Lees meer

echtscheidingsconvenant

Echtscheidingsconvenant

Wanneer partners uit elkaar gaan kunnen zij de gevolgen van hun echtscheiding in een zogenaamd echtscheidingsconvenant vastleggen. Dit echtscheidingsconvenant geldt alleen tussen de ex-partners. Het heeft geen werking tegenover derden, zoals een bank of de belastingdienst. Dit betekent bijvoorbeeld, indien ex-partners in het echtscheidingsconvenant hebben opgenomen dat één ex-partner de hypotheeklasten gaat betalen, dat de bank bij het niet betalen van deze lasten beide ex-partners kan aanspreken.

Voor wie geldt het echtscheidingsconvenant?

Het echtscheidingsconvenant is vormvrij en geldt niet alleen voor gehuwden. Ook samenwoners die uit elkaar gaan, kunnen een convenant opstellen. Het echtscheidingsconvenant geldt zodra het door beiden is getekend. Voor een aantal afspraken kunnen ex-partners afspreken dat die later pas gelden, bijvoorbeeld op het moment dat de echtscheiding is uitgesproken door de rechter of is ingeschreven bij de gemeente. Ook kunnen ex-partners afspraken maken over de verkoop van de gezamenlijke woning en al afspraken maken over de situatie na de verkoop van de gezamenlijke woning.

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst

Wanneer er sprake is van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst is het verstandig om afspraken vast te laten leggen in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Voor het opmaken van een vaststellingsovereenkomst maakt het niet uit wie het initiatief voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst neemt; de werkgever of de werknemer. Het gaat er om dat beide de arbeidsovereenkomst uiteindelijk willen beëindigen. Dus een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Hoe die beëindiging eruit ziet kunnen ze vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst is vormvrij en heeft alleen werking tussen de (voormalige) werkgever en de (voormalige) werknemer en niet tegenover derden zoals het UWV en de belastingdienst.

Lees meer

Alimentatie berekenen

Alimentatie berekenen

Een moeilijk punt wanneer partners uit elkaar gaan is de alimentatie berekenen. Als er kinderen zijn dient er kinderalimentatie vastgesteld te worden. Partneralimentatie speelt alleen wanneer er sprake is van een huwelijk, in gemeenschap van goederen en onder huwelijkse voorwaarden en bij een geregistreerd partnerschap. De duur van de partneralimentatie is nu nog 12 jaar (met uitzondering van huwelijken die korter dan 5 jaar hebben geduurd en die kinderloos zijn), maar er ligt een wetsvoorstel om dit te verkorten naar 5 jaar.

De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van enerzijds de behoefte en anderzijds de draagkracht. Het laagste bedrag van deze twee dient betaald te worden. Ik zal nu in het kort uitleggen hoe de behoefte en de draagkracht van kinderalimentatie en partneralimentatie wordt berekend. Let wel, dit is een globale berekening. Er zijn altijd uitzonderingen die de berekening anders kunnen maken.

Lees meer