Wat wordt er bedoeld met een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding kan onderdeel uitmaken van een arbeidsovereenkomst. Daarin staan de regels waar de werknemer zich aan moet houden als hij voor een andere werkgever wil gaan werken, of zelf een bedrijf gaat starten. Een concurrentiebeding wordt vaak aan het begin van een arbeidsovereenkomst afgesproken. Het kan ook na het afsluiten van de arbeidsovereenkomst. Zelfs na het aflopen van de arbeidsovereenkomst kunnen werknemer en werkgever afspraken maken. Er wordt vaak ten onrechte gedacht dat een concurrentiebeding komt te vervallen als men wordt ontslagen.

Wat staat er over het algemeen in een concurrentiebeding?

– Afspraken over de werkzaamheden. Welke werkzaamheden mogen niet bij een nieuwe werkgever worden uitgevoerd.

– Afspraken over de nieuwe werkgever. Welke werkgevers vallen onder het concurrentiebeding , bijvoorbeeld alleen directe concurrenten van de werkgever.

– Afspraken over de plaats waar u werkt. Welke regio’s vallen onder het concurrentiebeding.

– Afspraken over tijd. Het concurrentiebeding kan bijvoorbeeld gelden voor 1 of 2 jaar, daarna vervalt het.

Wanneer is een concurrentiebeding van toepassing?

Dit staat in de arbeidsovereenkomst. Sinds 1 januari 2015 mag er alleen een concurrentiebeding worden afgesproken bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hierop is een uitzondering mogelijk wanneer uw werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft die een concurrentiebeding noodzakelijk maken.

Wat zijn de gevolgen van het negeren van een concurrentiebeding?

Hier kan een forse boete op staan. Als de werknemer er van af wil, dan kan hij afspraken maken met de werkgever of naar de rechter stappen. Een rechter kan een concurrentiebeding vernietigen als hij vindt dat de mogelijkheden van de werknemer worden beperkt op de arbeidsmarkt.

Wanneer geld een concurrentiebeding niet?

Een concurrentiebeding is niet geldig bij onterecht ontslag. Wanneer de werkgever schadeplichtig is kan hij geen beroep doen op het concurrentiebeding.

Wat is wijsheid?

Om te beginnen moet het concurrentiebeding duidelijk zijn. Als werknemer moet u nooit zomaar een concurrentiebeding tekenen. In sommige gevallen is er nog onderhandelingsruimte in tijd en geografie. Ook kunt u proberen om een concurrentiebeding om te zetten in een relatie- of geheimhoudingsbeding. In deze gevallen vindt er geen beperking van een nieuwe werkgever plaats, maar is de werknemer gehouden bijvoorbeeld contact met klanten van de voormalige werkgever te verbreken. Mocht de werknemer toch naar de rechter stappen, dan kan hij aan de rechter vragen om de werkgever te veroordelen tot een financiële vergoeding voor de duur dat hij aan het concurrentiebeding gehouden was.

Concurrentiebedingen drukken zwaar op het toekomstperspectief van de werknemer. Maar ook de werkgever moet er vanuit kunnen gaan dat de informatie die hij aan de werknemer verstrekt niet gebruikt wordt voor concurrenten van de werkgever of voor de werknemer als zelfstandige. Het is daarom belangrijk dat de concurrentiebedingen in een arbeidsovereenkomst goed in elkaar zitten en de werknemer niet “broodloos” maakt. Onze specialisten van Enrecht zijn hierin gespecialiseerd en kunnen u hierin bijstaan.