Werknemers in dienst van elk bedrijf, krijgen kennis van de bedrijfsvoering. De ene werknemer krijgt kennis van een klein beetje informatie en de ander is zelfs op de hoogte van de grootste bedrijfsgeheimen. Het zou toch jammer zijn als een werknemer met die kennis vertrekt en gaat werken bij een concurrent?

Voor deze situatie is het concurrentiebeding bedacht, maar wat nu als een (oud)werknemer dit beding niet nakomt? Wat zijn dan uw rechten?

Als een (oud)werknemer het concurrentiebeding niet nakomt, dan wilt u als werkgever de persoon natuurlijk aanspreken of een boete vorderen.  Maar het zou natuurlijk nog beter zijn als de desbetreffende persoon niet meer bij het concurrente bedrijf gaat werken.

Wat moet ik weten voor dat ik stappen ga ondernemen?

Voordat u als werkgever stappen wil gaan ondernemen is het natuurlijk reëel om te kijken waar uw kansen liggen.  U wilt wel zeker weten of u juridisch sterk staat, daarvoor moet u kijken naar:

Is het concurrentiebeding wel rechtsgeldig overeengekomen?

Dit is in de praktijk heel makkelijk te checken. Er moet aan drie punten voldaan zijn. Ten eerste moet het concurrentiebeding schriftelijk zijn overeengekomen. Ten tweede moet de desbetreffende werknemer ouder zijn dan 18 jaar. Ten slotte als er een concurrentiebeding na 1 januari 2015 wordt vastgesteld,  geldt deze alleen als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Deze belangen moeten wel in de arbeidsovereenkomst worden vastgesteld met de rede waarom ze zijn vast gesteld. Is dit niet het geval dan is het beding vernietigbaar.

Zal een rechter het concurrentiebeding in stand laten houden?

Als u een geldig concurrentiebeding met uw (oud)werknemer heeft, is dit meestal niet voldoende. U moet er dan ook voor zorgen dat het concurrentiegeding geldig blijft. Een rechter kan het beding beëindigen om drie  redenen:

– De rechter kan het concurrentiebeding beëindigen als de belangen niet in verhouding zijn. Dit kan als het beding te veeleisend en te omvattend is. De rechter kan dan het hele beding beëindigen maar meestal wordt het beding dan ingeperkt.

– Een concurrentiebeding kan ook worden beëindigd als een werkgever een arbeidsovereenkomst laat beëindigen op een manier waarbij hij een schadevergoeding moet betalen. Dit is dus niet bij een ‘normaal ontslag’. Bij bijvoorbeeld een ontslag wegens bedrijfseconomische gronden blijft het concurrentiebeding bestaan.

– Een andere reden waarop een rechter het concurrentiebeding kan beëindigen is  wanneer een werknemer andere werkzaamheden gaat uitvoeren zonder een nieuwe arbeidsovereenkomst. Het beding wordt dan niet aangepast aan de nieuwe werkzaamheden. Het beding geldt dus dan niet voor die werkzaamheden.

En wat kan ik precies vorderen bij een de desbetreffende werknemer?

Als een werknemer het concurrentiebeding overtreedt is de schade niet altijd zichtbaar. U kunt dus ook moeilijk berekenen wat hij moet vergoeden. Het is dus verstandig om bij het opstellen van het concurrentiebeding een boete te bepalen.

Wat als een werknemer niet mee wil meewerken?

Er is natuurlijk altijd een mogelijkheid dat een (oud)werknemer het concurrentiebeding niet nakomt of de boete die hem is opgelegd niet wil betalen.  Als dit het geval is, is het verstandig om een dagvaarding uit te schrijven en de zaak voor te leggen bij een rechter. Daarbij is het ook handig om een jurist in handen te nemen. Deze kan u bijstaan in een proces.

Dus als een (oud) werknemer zich niet houdt aan het afgesproken concurrentiebeding, kunt u er als werkgever tegen optreden. Als werkgever moet u wel goed bekijken wat de kansen zijn en of het concurrentiebeding nog geldig is. Als dit het geval is, maar het concurrentiebeding wordt niet nageleefd, kunt u altijd juridische stappen ondernemen.

Wij van Enrecht willen u daar graag bij helpen. Wij hebben de juiste specialisten daarvoor in huis.
Heeft u nog vragen? Stel deze vrijblijvend aan een van onze specialisten.