Als u gaat scheiden, moeten u en uw partner samen afspraken maken. Als u het eens bent over deze afspraken, kunt u de afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Als u het scheidingsconvenant eenmaal klaar hebt, is de echtscheiding vaak snel afgerond. Een echtscheidingsconvenant is pas rechtsgeldig zodra beide partijen getekend hebben.


Wat is een echtscheidingsconvenant?

Het echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw partner. In het convenant staan alle afspraken die te maken hebben met de echtscheiding. Denk daarbij aan afspraken over de alimentatie, de boedelverdeling, de woning en het pensioen.

Als jullie minderjarige kinderen hebben, moeten jullie een ouderschapsplan opnemen in het echtscheidingsconvenant. Het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan, horen bij het verzoekschrift tot echtscheiding.

Waarom een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant wordt vaak opgesteld door een advocaat. Zodra de rechter dit convenant heeft bekrachtigd, zijn de afspraken die erin staan rechtens afdwingbaar. Hierdoor heeft het echtscheidingsconvenant een executoriale titel gekregen en kan bijvoorbeeld de betaling van alimentatie worden afgedwongen door middel van een incassobureau of deurwaarder.

Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan vormen de basis van uw nieuwe toekomst. Daarom is het belangrijk om samen met uw echtscheidingsbemiddelaar of advocaat goed na te denken over de inhoud van de documenten. Als u nu nauwkeurig te werk gaat, kunt u later veel problemen voorkomen. Verder is het natuurlijk prettig om afspraken te maken waar u achterstaat.

Echtscheidingsverzoek

Als jullie het eens zijn over de inhoud van het echtscheidingsconvenant, kunnen jullie een gezamenlijk echtscheidingsverzoek indienen. Met een gezamenlijk echtscheidingsverzoek kan de echtscheidingsprocedure snel afgerond zijn.
Als jullie niet tot een gezamenlijk echtscheidingsverzoek komen, loopt u het risico op een ‘vechtscheiding’. U komt dan tegenover elkaar te staan in de rechtbank, waardoor u allebei een eigen advocaat nodig hebt. Ook kan het zijn dat de kinderen voor de rechter moeten verschijnen, wat uw echtscheiding nog moeilijker maakt. Als jullie het niet eens worden, denk dan eens aan mediation.

Hulp bij echtscheidingsconvenant

Als u in een scheiding ligt, heeft u veel aan uw hoofd. Het ontbreekt u dan vaak aan energie om afspraken te maken met uw partner. Laat u daarom bijstaan door een echtscheidingsspecialist, deze kan u ook helpen met het opstellen van het echtscheidingsconvenant. Zo weet u zeker dat u alle afspraken juridisch juist op papier hebt staan. Het is niet noodzakelijk dat een advocaat het echtscheidingsconvenant opstelt, maar de advocaat is wel op de hoogte van welke afspraken partijen kunnen maken en welke gevolgen bepaalde afspraken kunnen hebben.

Onze specialisten staan voor u klaar. Heeft u nog vragen over dit onderwerp, stel ze dan vrijblijvend!