Het is nooit prettig als een klant van u failliet gaat. Bij een faillissement van een klant lijdt uw bedrijf meestal ook (financiële) schade. U kunt er deels voor zorgen dat de schade beperk blijft. In dit blog  gaan wij u zo goed mogelijk informeren over dit onderwerp.

Duidelijk debiteurenbeleid

Bij een faillissement van een klant kunt u achteraf de schade altijd proberen te beperken, maar ‘’voorkomen is beter dan genezen’’. Zorg dus altijd als u een deal maakt met een klant dat er strenge eisen zitten op uw debiteurenbeleid. Ga ná met wie u precies zaken doet en verleen niet (te)lang uitstel met betalingen. Als u de rekeningen voor de klant te lang laat opstapelen is de impact van het faillissement alleen maar groter.

Als dit  niet anders kan, kunt u ook betalingsregelingen treffen met uw klant zodat u toch nog een deel van uw rekeningen kan vorderen.  Zorg dus dat u een duidelijk debiteurenbeleid heeft om de financiële risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Wettelijke voorwaarden

Nadat u zelf vooraf maatregelen kunt treffen zijn er natuurlijk ook altijd wettelijke voorwaarden waarmee u uw schade kunt beperken. De wettelijke voorwaarden zijn.

  1. Eigendomsvoorbehoud
  2. Pandrecht en hypotheekrecht.
  3. Retentierecht en recht van reclame.
  4. Borgtocht en privé garantstelling.
  5. Uw vordering indienen bij de curator.

Eigendomsvoorbehoud

Bij het afsluiten van een verkoopovereenkomst is het verstandig vast te stellen dat u producten levert  onder eigendomsvoorbehoud. U kunt dan altijd de producten terug vorderen als de rekening niet voldaan kan worden. U blijft immers eigenaar van de producten zolang de gehele rekening niet is voldaan. Bij een faillissement worden de rekeningen vrijwel nooit meer betaald.

Het recht van eigendomsvoorbehoud is daarom een goede manier uw schade te beperken, door de goederen die u geleverd heeft weer terug te halen. Het risico blijft wel dat uw klant de producten die u geleverd heeft, heeft verkocht of al heeft bewerkt. Dit risico kunt u jammer genoeg niet voorkomen.

Pandrecht en hypotheekrecht

Een andere manier om de schade te beperken is een beroep te doen op pand- en hypotheekrecht. Dit kunt u tijdens een deal laten vastleggen. U kunt dan bijvoorbeeld vastleggen dat als wanneer de rekeningen niet voldaan worden, u goederen mag gaan verkopen van de klant. Bij het pandrecht kunt u bijna alles verkopen wat van de klant is. Bij hypotheekrecht mag u alleen geregistreerde goederen verkopen. Bij de verkoop van (geregistreerde) goederen zijn wel strenge regels verbonden en het is verstandig om u daarover juridisch te laten adviseren.

 

Retentierecht en recht van reclame

Om de mogelijke schade te kunnen beperken kunt u ook gebruik maken van het retentierecht en het recht van reclame. Het retentierecht kunt u bijvoorbeeld toepassen als u aan het verbouwen bent bij een klant. De zaak van deze klant is dan in u bezit totdat hij of zij de rekeningen betaald heeft. Als de klant de rekening heeft voldaan kunt u de zaak weer terug geven. Bij een faillissement kan een curator dit wel doorbreken, maar bij een faillissement heeft u dan wel hoge voorrang op de opbrengsten.

Borgtocht en privé garantstelling

Een andere voorbeeld om de schade te beperken bij een faillissement, is het aanvragen van een borgtocht. Een borgtocht houd in dat een derde persoon garant staat voor het voldoen van de rekeningen, als de klant hier niet zelf aan kan voldoen.

De privé garantstelling kan als een bestuurder van een vof zich ook privé garant stelt voor het voldoen van de rekeningen. Dit hoeft u niet perse vooraf te bespreken maar kan ook later. Echter kunnen deze afspraken wel weer door een curator worden doorbroken bij een faillissement.

 

Uw vordering indienen bij de curator

Als een klant van u failliet gaat en u wilt geld of goederen vorderen, dan moet u dit altijd (met voldoende bewijsmateriaal) voorleggen bij de curator, als er dan geld genoeg is om een deel of de hele rekening te voldoen maakt u altijd kans om de schade te beperken. Als u niks bij de curator indient ontvangt u sowieso niets.

U kunt ook altijd uw btw terug vragen bij de fiscus, als de rekening niet voldaan wordt. Bij deze aanvraag moet wel een brief van de curator zitten met daarin verklaard dat u uw geld niet meer ontvangt van de failliete klant.

Zoals u leest zijn er altijd mogelijkheden om de (financiële) schade bij een faillissement van een klant te beperken. Maar laat u altijd adviseren door een juridisch specialist. Hij of zij kan u wijzen op de rechten en plichten die u heeft. De specialisten van Enrecht willen en kunnen dit voor u doen. Stel dus vrijblijvend uw vragen.