Wat mag en kan ik allemaal doen tegen geluidshinder van de buren?

Als u geluidshinder heeft van uw buren is dat natuurlijk niet prettig. Vroeger was er vaker contact met de buren, maar doordat tegenwoordig de mensen langs elkaar heen leven, is het lastiger geworden om contact te maken. In dit blog ga ik u enkele tips geven wat u kunt doen tegen geluidshinder van uw buren.

1. Maak goede afspraken.
Voorkomen is beter dan genezen. Zorg altijd dat u duidelijke afspraken heeft over geluidshinder. U kunt bijvoorbeeld afspreken op welke tijdstippen er piano wordt gespeeld. Ook is het waarschuwen van de buren wanneer u een feestje geeft, erg handig.

2. Tref praktische maatregelen.

In de meeste gevallen kan geluidshinder voorkomen worden door een paar simpele maatregelen te treffen. Denk bijvoorbeeld aan een (andere) vloerbedekking, gordijnen, rubberen doppen onder de wasmachine ect. Met dit soort praktische maatregelen mindert u automatisch veel geluidshinder.

3. Is er een regelement?

Als u in een woning woont dat van een woningbouwvereniging is, zijn er meestal woonregels. Daarin staan ook bepalingen van geluidsoverlast. Hierin staat vaak dat harde vloeren zoals parket en zeil niet toegestaan zijn. Overtredingen kunt u melden bij de woningbouwvereniging, de bewonerscommissie of bij de gemeente.

4. Meld geluidsoverlast bij de verhuurder.
Grote verhuurders of woningbouwverenigingen hebben altijd wel mensen in dienst. Denk hierbij aan ‘wijkregisseurs’. Deze mensen zijn er om mogelijke overlast op te lossen. Als u dus overlast heeft van u buren, kunt u dit bij de wijkregisseur melden en zodoende kan er een dossier worden opgebouwd tegen de person(en) die geluidshinder veroorzaken.

 5. Schakel een toezichthouder in.
Geluidsoverlast kunt u ook aangeven bij: stadswachten, huismeesters of buurtvaders. Deze toezichthouders werken meestal samen met de politie.

 6. Buurtbemiddeling inschakelen.
Met name in de grote steden heb je buurtbemiddelaars. Zij zijn in het leven geroepen om te bemiddelen tussen buren die overlast veroorzaken. Buurtbemiddeling is wel een vrijwillig traject, dit houdt dus in dat beide buren moeten instemmen met een buurtbemiddelaar.

 7. Bel een meldpunt.
In vrijwel elke gemeente is er een meldpunt voor overlast. Als u dus geluidshinder heeft van uw buren en u komt er niet uit, meld het dan bij een meldpunt. Meestal wordt er bij een melding een kijkje genomen door een rapporteur. Als er dan blijkt dat er overlast is, kunnen er andere instanties worden ingeschakeld.

 8. Bouwkundige aanpassing.
Bij structurele geluidsoverlast kan gedacht worden aan bouwkundige ingrepen door de woningbouwvereniging, huisbaas of vereniging van eigenaren. Denk dan aan isolatie, aanpassen reconstructie van vloeren, muren of trappen of het dichten van gaten en het verhelpen van andere geluidsbruggen.

9.  Mediator inschakelen.
Als u er samen met uw buren niet uitkomt, kunt u een mediator inschakelen. Dit is een derde onafhankelijk persoon die gespecialiseerd is in het oplossen van conflicten. Juist in deze situatie is mediation een goede oplossing.

Mocht u er toch niet uitkomen met uw buren? Dan kunnen wij van Enrecht u helpen. De specialisten op het gebeid van burenruzies staan klaar om u te helpen. Stel dus vrijblijvend uw vraag of neem telefonisch contact op met onze juridische specialisten.