Op uw werk moet het natuurlijk veilig zijn, maar een arbeidsongeval kan altijd voor komen. Uw werkgever moet er altijd voor zorgen dat u op een veilige en gezonde plek werkt. Als er een ongeval plaatsvindt tijdens het uitoefenen van uw werk is uw werkgever aansprakelijk, indien hij te weinig heeft gedaan om dit te voorkomen. Maar is uw werkgever echt áltijd aansprakelijk tijdens een arbeidsongeval?

Als er arbeidsongeval plaatsvindt is dit natuurlijk niet altijd de schuld van de werkgever. Het kan ook te maken hebben met de handeling van de werknemer. Als de werkgever toch schuld heeft, kan aan de hand van een 5-stappenplan worden gekeken of hij aansprakelijk gesteld kan worden. Het stappenplan werkt als volgt:

1. Ga na of er sprake is van een arbeidsongeval.

Een arbeidsongeval, ook wel bedrijfsongeval, is een ongeval dat plaatsvindt tijdens het werk. Het kan dus gebeuren op de werkvloer, maar ook als u op een andere plek aan het werk bent. Het begrip is erg ruim, want ongelukken tijden de pauze of op een zakenreis tellen ook mee. Alleen ongevallen onderweg van of naar uw werkplek tellen niet mee als een arbeidsongeval.

2. Ga na wat de oorzaak van het arbeidsongeval is.

Het is van belang om na te gaan wat de oorzaak is van het ongeval. Komt het door een onveilige werkplek of komt het door de werknemer zelf? Een werknemer is alleen zelf aansprakelijk als het ongeval met opzet of bewuste roekeloosheid was. Is het laatste het geval, dan is de desbetreffende werknemer zelf aansprakelijk en kunt u niet iets als claimschade indienen

3. Ga na of uw werkgever de Arbeidsinspectie heeft ingeschakeld

Bij zware bedrijfsongevallen is de werkgever verplicht om de Arbeidsinspectie in te schakelen. Dit is vooral bij zware ongevallen het geval. Te denken valt aan een situatie waarbij een werknemer met de ambulance moet worden opgehaald of waarbij een werknemer invalide wordt. Als uw werkgever de Arbeidsinspectie niet inschakelt na een zwaar ongeval, kunt u zelf als werknemer een melding maken van het ongeval. De Arbeidsinspectie stelt dan een onderzoek in. Mocht het zo zijn dat de werkgever de Arbeidsinspectie wel had moeten inschakelen, dan krijgt hij een proces-verbaal. Dit is ook een belangrijk bewijsmateriaal voor de verdere afhandeling.

4. Maak een overzicht van de geleden / nog te lijden schade

Maak voor u zelf een overzicht van de schade die u heeft, maar ook van de schade die u nog kan verwachten. Denk hierbij onder andere aan: verlies van loon of andere inkomsten, medische kosten, kosten in verband met herstel en revalidatie, reis- en vervoerskosten, nazorg.

 

Onze specialisten staan voor u klaar. Heeft u vragen over dit onderwerp, stel ze dan vrijblijvend! Wij helpen u graag.