Het is (theoretisch) mogelijk om als ouder of grootouder uw kind of kleinkind te onterven. In de praktijk is het zo dat het onterfde kind of kleinkind toch altijd nog recht heeft op een deel van de nalatenschap, dit wordt de legitieme portie genoemd. Bij het onterven van een kind moet u rekening houden met het volgende.

Kind onterven? Hoe is het wettelijk verdeeld?

Het systeem waarin staat hoe de nalatenschap verdeeld moet worden noemen we de wettelijke verdeling. Deze wettelijke verdeling geldt alleen als er geen testament aanwezig is. De verdeling is als volgt:

  1. Echtgenoot/geregistreerd partnerschap en de kinderen
  2. De ouders, broers en zussen
  3. De grootouders
  4. De overgrootouders

De echtgenoot of geregistreerde partner en de kinderen hebben dus als eerst recht op de nalatenschap. Daarna volgen de ouders, broers en zussen en zo verder.

Om het nog duidelijker te maken hebben we een voorbeeld. We gaan uit van de situatie waarin twee mensen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Zij hebben twee kinderen. De ouders hebben een gezamenlijk vermogen van €120.000,-. Als vader overlijdt komt zijn nalatenschap op €60.000,-.  Dit is dus de helft van wat zij samen bezitten. De moeder en de twee kinderen hebben ieder recht op een even groot deel van de nalatenschap. Ieder krijgt dus €20.000,-. Zolang de kinderen minderjarig zijn, is de gezaghebbende moeder bevoegd over het deel van de kinderen te beschikken. Wanneer er een testament is wordt daarin vaak opgenomen dat de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik heeft van de nalatenschap. Pas als de langstlevende echtgenoot overlijdt komt de nalatenschap toe aan de kinderen. Dit moet wel in een testament worden opgenomen.

Legitieme portie

Als ouders hun kind onterven om wat voor reden dan ook is hier een testament voor nodig. Pas als het is vastgelegd in het testament wordt het kind onterfd. Het onterfde kind blijft echter wel recht houden op de legitieme portie. De zogenaamde legitieme portie is een deel van de nalatenschap waar het kind recht op heeft indien het kind niet is onterfd. De legitieme portie bedraagt de helft van wat het kind eigenlijk zou krijgen. Om het duidelijker te maken nemen we weer even het voorbeeld dat we net ook gebruikt hebben. We gaan weer uit van de standaard situatie met een vader, een moeder en twee kinderen. De ouders hebben weer een gezamenlijk vermogen van €120.000,-. Vader komt te overlijden en laat €60.000,- na. Kind 1 is door vader onterfd, dit is vastgelegd in zijn testament. Normaal is het zo dat de moeder en de kinderen ieder recht hebben op €20.000,- maar nu is dat anders. Omdat kind 1 onterfd is heeft hij alleen nog recht op de legitieme portie. Dit is de helft van wat hij eigenlijk zou krijgen. Hij zou eigenlijk €20.000,- krijgen maar omdat hij onterfd is wordt dit de helft, €10.000,- dus. De moeder en kind 2 blijven ieder recht hebben op €20.000,-. 

Schenkingen

Alle schenkingen die plaatsgevonden hebben in de periode tot zes maanden voor het overlijden worden teruggedraaid. Bij een testament kan vaak veel geregeld worden. Bedenk goed hoe u uw vermogen na overlijden wenst achter te laten en laat u daar goed over voorlichten. De kans bestaat dat u een testament voor uw wensen moet op laten maken. Onze advocaten kunnen u hierbij van goed advies voorzien.

Het is raadzaam om gedegen juridisch advies in te winnen bij één van onze experts. Neem hiervoor  vrijblijvend contact op met onze helpdesk via het contactformulier of telefoon.