Als voetganger letselschade opgelopen in het verkeer

Als u als voetganger letselschade heeft opgelopen in het verkeer, dan heeft u vrijwel altijd recht op een vergoeding van uw schade. Als u zelf het verkeersongeval veroorzaakt heeft, heeft u zelfs nog recht op een vergoeding. Hoe zit het nou precies met letselschade?

Voetgangers hebben recht op extra bescherming

Als voetganger heeft u, net als fietsers, het recht op extra bescherming als u letselschade heeft opgelopen. Dit wordt geregeld in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Een voetganger heeft door deze extra bescherming bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, recht op minimaal 50% van de schadevergoeding.

Schadevergoeding bij eigen schuld

Omdat voetgangers kwetsbaar zijn hebben ze vrijwel altijd recht op een schadevergoeding na een verkeersongeval. Zelfs als u als voetganger zelf een verkeersongeval veroorzaakt, heeft u vaak nog recht op een schadevergoeding. In de wet staat het volgende:

          • Een voetganger van 14 jaar of jonger heeft altijd recht op 100% vergoeding van zijn/haar letselschade. Dit is zo geregeld omdat kinderen vaak impulsief handelen in het verkeer waardoor zij meer risico lopen. Een motorvoertuig bestuurder moet daarom ook extra alert zijn met kinderen in de buurt.
          • Een voetganger van ouder dan 14 jaar heeft vrijwel altijd recht op 50% vergoeding. Ook als de voetganger zelf het ongeluk heeft veroorzaakt.

Wanneer heeft u geen recht op vergoeding?

Soms is het zo dat voetgangers geen schadevergoeding krijgen. Dit is echter alleen het geval als de bestuurder die de voetganger heeft aangereden kan aantonen dat de voetganger roekeloos heeft gehandeld. Als dat zo is kan de rechter besluiten dat er sprake is van overmacht. In dat geval heeft de voetganger geen recht op schadevergoeding. Dit komt echter maar zelden voor in de praktijk. Een voorbeeld is indien een voetganger op de snelweg loopt. Hier hoeft een bestuurder van een motorvoertuig geen rekening mee te houden.

Wat wordt er vergoed?

Vaak is het zo dat een voetganger die een verkeersongeval heeft meegemaakt, eerst bezig is met medisch herstel. Extra kosten, zoals het bezoeken van een specialist, had de voetganger niet hoeven maken als hij niet betrokken was geweest bij het verkeersongeval. Deze kosten worden daarom vaak vergoed.

Soms is het zo dat een voetganger aanspraak kan maken op de billijkheidscorrectie. Dit wil zeggen dat de voetganger soms meer vergoed krijgt dan de standaard 50%. Hiervoor moet er echter wel sprake zijn van zeer ernstig letsel en moet de aansprakelijke hiervoor verzekerd zijn. De rechter doet hier uitspraak over en bepaalt dus hoeveel procent schadevergoeding de voetganger krijgt.

Heeft u als voetganger letselschade opgelopen of bent u anderszins betrokken geraakt bij een ongeval? Raadpleeg dan onze specialisten om u van gedegen advies te voorzien.