Letselschade; hoe krijg ik een vergoeding?

Als de andere partij aansprakelijk is voor de schade als gevolg van uw letsel, dan heeft u recht op schadevergoeding. De hoogte van het bedrag hangt sterk af van uw persoonlijke omstandigheden. Voor een kunstenaar zijn de gevolgen van het missen van een vinger veel ingrijpender dan voor een consultant. Om goed te begrijpen wat de schadelijke gevolgen van het letsel voor u zijn, verdiept een van onze specialisten zich grondig in uw persoonlijke situatie. Zo kunnen wij optimaal voor uw rechten opkomen.

De aansprakelijkheid bij letselschade

Indien aansprakelijkheid van de letselschade niet vaststaat zal er een gedegen onderzoek naar alle relevante omstandigheden worden opgestart. Zo nodig zullen hierbij specialisten op andere vakgebieden zoals ongevallenanalisten, medisch specialisten en Arbo deskundigen worden betrokken.

Materiële schade

Materiële schade betreft bijvoorbeeld de aanpassing van uw woning omdat u geen trappen meer kunt lopen, of voorzieningen aan uw auto omdat u anders geen auto meer kunt rijden. Maar het kan ook gaan om verhuiskosten, de vergoeding voor huishoudelijke hulp of inkomensverlies en omscholingskosten omdat u uw huidige beroep niet meer kunt uitoefenen. Ook hier geldt dat de lijst met voorbeelden hiermee niet uitgeput is. Onze letselschade specialist ziet het als zijn taak om deze vormen van materiële schade in uw situatie nauwkeurig in kaart te brengen en te berekenen welke kosten daarmee voor de rest van uw leven gemoeid zijn.

Immateriële schade

De gevolgen van een ongeval die niet in concrete kosten zijn uit te drukken, zoals uw verdriet en de pijn die u lijdt vanwege het opgelopen letsel, vallen onder de immateriële schade. U heeft altijd recht op smartengeld. Daarom raden we u aan altijd contact met ons op te nemen, zodat een ervaren advocaat u hierin kan adviseren.

De (aard en omvang van de) schadeclaim

Het verkrijgen van de maximaal haalbare claim is steeds het uitgangspunt. Om tot een goede vaststelling van de schade te komen zal bij de doorlopende schadeposten in de regel een onafhankelijk actuarieel rekenbureau (zoals het Nederlands rekencentrum letselschade) worden ingeschakeld. Daar waar dit gunstig is zal een beroep gedaan worden op de bestaande richtlijnen en aanbevelingen.

Experts Nederlands Recht, ook wel genoemd “Enrecht”, staat voor duidelijke en onafhankelijke informatieverstrekking aan consumenten en ondernemingen op het gebied van Nederlands recht. Wij zijn een landelijk keurmerk van de meest gespecialiseerde advocaten binnen de diverse rechtsgebieden van het Nederlands recht. Voor u als cliënt maakt het een groot verschil of u een advocaat nodig heeft vanuit een particuliere of zakelijke situatie. Hiernaast geldt dat ook het rechtsgebied waarbinnen het probleem zich afspeelt niet door iedere advocaat even adequaat kan worden opgelost. Hier kan Enrecht u bij helpen.

Voor iedere situatie, voor ieder rechtsgebied hebben wij de beste advocaten bij u in de regio. Met ons landelijk advocatennetwerk hebben we altijd een vestiging bij u in de buurt. Onze advocaten zijn naast letselschade onder andere gespecialiseerd in: Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Consumentenrecht, Familierecht en Woonrecht.

Via Enrecht krijgt u dus de beste advocaat die u met een professionele, oplossingsgerichte dienstverlening zal bijstaan. Bij ons staat u als cliënt centraal en de zaak is pas gewonnen wanneer de cliënt tevreden is. Heeft u een juridische uitdaging en wilt u snel richting de oplossing? Of wilt u vrijblijvend informeren welke juridische mogelijkheden u heeft? Neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag!

Hoofdkantoor Enrecht
Gorterplaats 13 D
6531 HZ Nijmegen
info@enrecht.nl
KvK: 61996769

Stel uw vraag aan onze specialisten!