Als u een geregistreerd partner of echtgenote bent van de hoofdhuurder wordt u automatisch medehuurder. Maar wat als u dat niet bent en toch samen wil gaan wonen in een huurhuis? Kunt u dan toch medehuurder worden? En wat zijn uw rechten?

Als u als samenwonende partners gezamenlijk in het huurcontract wil staan kunt u dat bij de verhuurder aanvragen. Dit moet de hoofdhuurder aanvragen bij de verhuurder. U kunt het ook wettelijk afdwingen bij de verhuurder.

Redenen waarop u het medehuurderschap kunt afdwingen zijn:

    • Wanneer u twee jaar woonachtig bent in de woning,
    • Wanneer u zelf de hele huur kunt opbrengen,
    • Wanneer u een huisvestingsvergunning voor de woning kunt krijgen.

Als u aan deze eisen voldoet, kunt u op wettelijke gronden een medehuurderschap afdwingen. Een verhuurder kan dus het medehuurderschap afwijzen als u niet aan de eisen voldoet.
Ook kan in het huurcontract een verbod staan met betrekking tot samenwonen, dit kunt u aanvechten. Als u kunt aantonen dat er geen bezwaren zijn tegen samenwonen, omdat bijvoorbeeld de woning groot genoeg is voor twee personen.
Blijft de verhuurder bij het verbod? Dan kunt u altijd na een mediator of zelfs de kantonrechter stappen. Die bepaalt dan of het verbod redelijk is.

Welke rechten heeft een medehuurder?

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. U hebt dus ook recht op huurbescherming net zoals de hoofdhuurder. Dit houdt in dat u (wettelijk) beschermd wordt tegen het opzeggen van de huur, zowel door de verhuurder als de hoofdhuurder.

Doordat u dezelfde rechten heeft, moet u ook dezelfde plichten nakomen zoals: het betalen van de huur, onderhoud van het pand en het verrichten van kleine reparaties.

Wat gebeurt er bij overlijden van de hoofdhuurder?

Als uw partner overlijdt en u bent geen medehuurder, dan mag u zes maanden na het overlijden van de hoofdhuurder in de woning blijven wonen. In deze zes maanden kunt u ook vragen of de verhuurder u hoofdhuurder wil maken, hier is hij echter niet toe verplicht. Als de verhuurder de aanvraag afwijst, kunt u in de zes maanden dat u nog in het huis mag wonen, naar de kantonrechter stappen. Als u kunt aantonen dat u al twee jaar  woonachtig in de woning bent, zelf de hele huur kunt opbrengen en als u een huisvestingsvergunning voor de woning kunt krijgen (indien dat nodig is), geeft de kantonrechter u meestal gelijk en kunt u hoofdhuurder van de woning worden.

Wilt u medehuurder worden samen met uw partner, maar de verhuurder werkt niet mee? Of heeft u andere vragen over medehuurderschap en/of huren in het algemeen? Neem dan gerust contact op met onze specialisten op het gebied van huurwoningen en stel vrijblijvend uw vraag.