Wat als u een koopovereenkomst sluit maar er is iets mis? Het kan zo zijn dat het product niet geleverd is, dat er niet op tijd geleverd is of dat er een niet deugdelijk product is geleverd. Wat kunt u doen om de koopovereenkomst te ontbinden?

Voorwaarden voor ontbinding koopovereenkomst

Er zijn een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden als iemand een koopovereenkomst wil ontbinden.

Zo is een van de voorwaarden dat het product ondeugdelijk moet zijn. Een ondeugdelijk product is een product dat bijvoorbeeld snel na aankoop kapot is gegaan zonder dat dat uw eigen schuld is. Er moeten een paar dingen gedaan worden als blijkt dat een product ondeugdelijk is.

Eerst moet de verkoper geïnformeerd worden over het feit dat het product ondeugdelijk is. Het is van belang dat dit zo snel mogelijk gebeurt nadat u erachter bent gekomen dat het product ondeugdelijk is.

Dan moet de verkoper in de gelegenheid gesteld worden om het probleem op te lossen. De verkoper kan u een kosteloze reparatie of een nieuw product aanbieden. Welke van de twee opties de verkoper kiest, mag hij zelf bepalen. Als de verkoper geen goede oplossing wil of kan bieden mag u de koopovereenkomst ontbinden.

Ingebrekestelling

Om de verkoper te informeren en hem in de gelegenheid te stellen om het probleem op te lossen, moet je de verkoper een zogenaamde ingebrekestelling sturen. Dit is een brief waarin je de verkoper een laatste termijn gunt om het probleem op te lossen. Als de verkoper niet binnen de gestelde termijn actie heeft ondernomen, dan is de verkoper in verzuim en dan kan de koper de overeenkomst ontbinden of een schadevergoeding vorderen.

In de volgende gevallen mag u de koopovereenkomst ontbinden:

-Als de verkoper weigert u een reparatie of een nieuw product aan te bieden.

-Als u de verkoper in gelegenheid heeft gesteld om het product te repareren of te vervangen maar als de verkoper niet met een goede oplossing komt.

-Als de verkoper het product wil repareren maar dit heel lang duurt zonder dat u een leenproduct heeft gekregen of de verkoper kosten rekent voor reparatie.

-Als het product al meerdere malen gerepareerd is maar het probleem steeds terug komt.

Hoe moet een koopovereenkomst ontbonden worden?

Een koopovereenkomst moet schriftelijk ontbonden worden. Hiervoor moet er een brief geschreven worden waarin staat dat u de koopovereenkomst wilt ontbinden en waarom u dat wilt. Het is dan wel zo dat u het product terug moet geven aan de verkoper. De verkoper is dan verplicht om u het aankoopbedrag terug te geven. Het kan zo zijn dat de verkoper u een tegoedbon aanbiedt, in plaats van het aankoopbedrag terug te geven. Hier hoeft u echter niet mee akkoord te gaan. Als het product al enige tijd zonder problemen gebruikt is, kan het zijn dat de verkoper u niet het volledige aankoopbedrag aanbiedt maar een deel hiervan. Dit hangt echter wel af van de situatie.

Het belangrijkste bij het ontbinden van de koopovereenkomst is dat de koper de verkoper in de gelegenheid moet hebben gesteld om het probleem op te lossen. Indien de koper de verkoper niet deze gelegenheid heeft gesteld, mag de koopovereenkomst niet ontbonden worden. Heeft u hier nog vragen over of wilt u advies hierover, neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten.