Mag u worden ontslagen als u ziek of arbeidsongeschikt bent? Ziek zijn is geen reden voor ontslag, maar een absoluut ontslagverbod bij ziekte bestaat niet. De feiten en aanvullende informatie op een rijtje:

Wat zijn mijn rechten als werknemer?

Tijdens de eerste twee jaar van uw ziekte geld een opzegverbod. Uw werkgever mag u dan niet ontslaan. In deze periode moeten werkgever en werknemer samen alles uit de kast halen om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

In eerste instantie moet er geprobeerd worden om de werknemer terug te krijgen in de huidige functie. Dit wordt een ‘ re-integratietraject’ genoemd. Wanneer dit niet mogelijk is moet de werkgever naar alternatief, passend werk zoeken. De werknemer is niet verplicht om alle aangeboden werkzaamheden te accepteren. Kieskeurigheid is echter geen verstandige keuze.

Na twee jaar kan de werkgever ontslagtoestemming voor de werknemer aanvragen bij het UWV. Het UWV zal alsnog gaan bekijken of de werknemer niet binnen 6 maanden weer aan de slag kan bij de werkgever. Let op, de werkgever mag de werknemer na het starten van de ontslagprocedure bij het UWV wel ontslaan tijdens ziekte.

Uitzonderingen op het ontslag tijdens ziekte

– Het ontslag heeft te maken met een bedrijfssluiting of met een sluiting van een deel van de onderneming waar u werkzaam bent.

– De medewerker weigert mee te werken aan redelijke instructies van uw werkgever of de bedrijfsarts gericht op uw re-integratie.

– De medewerker bent in staat passende arbeid te verrichten, maar u weigert deze werkzaamheden te doen.

– De medewerker weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak.

Regelmatig ziek en ontslag

Als u gedurende langere tijd regelmatig ziek thuis zit dan mag uw werkgever u wel ontslaan. Hierbij zijn wel een aantal punten van belang:

– in hoeverre het ziekteverzuim gevolgen heeft voor de organisatie

– er wordt gekeken naar de hoogte van het gemiddelde ziekteverzuim binnen de organisatie

– er wordt gekeken naar mogelijkheden om uw arbeidsomstandigheden te verbeteren.

 

Waar ben ik als werknemer toe verplicht?

De werknemer moet in de eerste plaats de ziekte aanmelden bij zijn werkgever. Doet de werknemer dit niet dan hoeft de werkgever de werknemer niet door te betalen. De regels voor ziekmelding vindt u vaak in de arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of cao.

Daarnaast is werknemer verplicht om er alles aan te doen om weer aan het werk te kunnen. Daarover maakt hij afspraken met zijn werkgever.

Ontslag tijdens ziekte mag dus niet zomaar. Teken tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid nooit zomaar een overeenkomst zonder hier eerst over te informeren bij een expert.

Het is raadzaam om gedegen juridisch advies in te winnen bij één van onze experts. Neem hiervoor  vrijblijvend contact op met onze helpdesk via het contactformulier of telefoon.