Huurbescherming is de wettelijke regeling die huurders beschermt tegen het opzeggen van de huur door verhuurder of eigenaar. Wanneer mag de verhuurder het huurcontract opzeggen? Hier gelden speciale regels voor. Een aantal situaties op een rij:

Wanprestatie

Een wanprestatie houdt in dat de huurder zich niet als een goede huurder gedraagt. Dat kan zijn omdat de huurder een betalingsachterstand heeft of voor ernstige overlast zorgt. In dit geval kan de verhuurder het huurcontract beëindigen.

Verhuurder heeft de woonruimte dringend nodig

Een verhuurder kan de huur opzeggen wanneer hij de woonruimte zelf dringend nodig heeft. Hier zijn echter wel enkele voorwaarden aan verbonden:

– De verhuurder moet de woning dringend nodig hebben. Bijvoorbeeld voor sloop of renovatie.

– Het belang van de verhuurder moet zwaarder wegen dan het belang van de huurder.

– De huurder moet passende, vervangende woonruimte aangeboden krijgen.

 

Wanneer de verhuurder de woning voor dringend eigen gebruik nodig heeft, bestaat de mogelijkheid dat de verhuurder een verhuiskostenvergoeding moet betalen aan de huurder.

 

Nieuw huurcontract

Als de verhuurder de huurder een redelijk voorstel voor verandering van het huurcontract aanbiedt en de huurder hier niet mee instemt, kan de verhuurder het huurcontract opzeggen. Een verhuurder zou een nieuwe voorstel aan kunnen bieden om renovatie in de oude woning mogelijk te kunnen maken. Een dergelijk voorstel mag niet gaan over huurprijs of servicekosten, hier zijn namelijk speciale regels voor.

Bestemmingsplan

Wanneer een verhuurder plannen heeft met de woning die passen binnen het bestemmingsplan kan hij de huur opzeggen. De realisatie van de bestemming moet wel noodzakelijk zijn. Een verhuiskostenvergoeding komt ter sprake wanneer een verhuurder de huur beëindigt om een geldend bestemmingsplan uit te voeren.

 

Nieuwe eigenaar, doorlopend huurcontract

Wanneer een huurwoning een nieuwe eigenaar krijgt blijft het oude huurcontract gewoon bestaan. De nieuwe eigenaar zet het bestaande huurcontract voort. Als hij het huurcontract wil beëindigen is hij gebonden aan de wettelijke regels voor opzegging.

 

Huren bij een hospita

Huren bij een hospita (hospitahuur) is een huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte die deel uit maakt van een woning. Huurders die bij een hospita huren, genieten de eerste 9 maanden geen huurbescherming. Dit houdt in dat de hospita de huur zonder opgaaf van redenen kan opzeggen. De opzegtermijn is 3 maanden

 

Hoe lang van tevoren moet de huurder de huur opzeggen?

De wettelijke opzegtermijn bedraagt 3 maanden en daarbij 1 maand voor ieder jaar dat de huurder het huis heeft gehuurd. Hierbij geldt een maximum van 6 maanden. Ook als er in het huurcontract andere afspraken zijn gemaakt over de opzegtermijn, gelden de wettelijke regels. De enige uitzondering kan bestaan wanneer beide partijen het eens zijn met de opzegging.

 

Ontruiming

Een verhuurder mag nooit zelf overgaan tot ontruiming van het gehuurde. Hiervoor heeft hij eerst toestemming van de rechter nodig. Wanneer de toestemming is verleend mag een verhuurder nog steeds niet zelf de huurder eruit zetten. Dit mag alleen een deurwaarder.

 

Het opzeggen van het huurcontract is in elke situatie anders en er dient voorts rekening gehouden te worden met de verstrekkende huurdersbescherming. Onze specialisten kunnen u daarbij van advies voorzien en voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan.