Bent u verplicht uw buren over uw erf te laten gaan? Dit heet erfdienstbaarheid. Erfdienstbaarheid houdt in, dat een erf dienstbaar is aan een ander erf om op de openbare weg te komen. Een vorm van erfdienstbaarheid is het recht van overpad.  Bij het recht van overpad mag er op een minst bezwarende manier gebruik gemaakt worden van een erf, om  van of naar de openbare weg te komen. Een voorbeeld is een achteringangetje waarbij je bij uw schuurtje kunt komen. Als er geen andere mogelijkheid is om via de openbare weg bij het schuurtje te komen, dan kan dat  via de grond van de buren. In dit geval  kan er een recht van overpad vastgesteld worden.

Zit er op mijn erf een recht van overpad?

Als er recht van overpad op uw erf is gevestigd, staat dit geregistreerd in de koopakte of bij het kadaster. Als u in een huurhuis woont, kunt u bij  bij de verhuurder navragen of er een recht van overpad is op het gehuurde erf.

Moet het pad vrij zijn?

Ja, als er sprake is van recht van overpad mag niks hinderen op het pad. Niets  aangebracht door de eigenaar, maar ook niet door de gebruiker(s). Een afval container mag dan bijvoorbeeld niet het pad hinderen. De doorgang van het pad moet toegankelijke blijven en niks mag dus het pad hinderen. Is dit wel het geval dan moet het desbetreffende voorwerp verwijderd worden.

Als de eigenaar van het diende erf zijn erf wil afsluiten mag dit alleen als de gebruiker daarbij niet gehinderd wordt, is dit wel het geval dan zal de afsluiting verwijderd moeten worden. Er mag alleen een afsluiting komen als de gebruikers een mogelijkheid hebben om er doorheen te komen. Bijvoorbeeld bij een afgesloten hek, als de gebruikers een sleutel hebben van het hek mag het wel blijven staan.

Recht van overpad wijzigen of opheffen

Als u een recht van overpad wilt wijzigen of opheffen dan kunt u dat laten doen bij een rechter. Een rechter kan het recht van overpad wijzigen of opheffen als het echt noodzakelijk is. De omstandigheden moet dan onvoorzien zijn. Als dit niet het geval is mag de rechter het recht van overpad niet wijzigen of opheffen. Een rechter mag het ook niet wijzigen of opheffen als de eigenaar van het erf met recht van overpad schade lijdt.

Ook als een recht van overpad al langer dan 20 jaar is toegepast kan deze worden opgeheven. Dit kan dan alleen als het in strijd is met het algemeen belang. Een andere mogelijk om het recht van overpad op te heffen is als het erf niet meer wordt gebruikt of als de mogelijk er niet meer is om van het erf gebruik te maken.  Dit moet echter wel aangetoond worden bij de rechter.

Het is altijd vervelend als de regels van het recht van overpad niet nageleefd worden. Probeer wel altijd samen met de gebruiker of de eigenaar een oplossing te zoeken. Als dit niet lukt of mogelijk is staan onze specialisten voor u klaar met juridisch advies.