Scheiden en kinderen, een situatie waar bij een echtscheiding sterk rekening moet worden gehouden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen vaak de dupe zijn van echtscheidingen. Hoe goed je als ouder ook probeert dat kinderen niets van de echtscheiding meekrijgen, kinderen willen het liefst dat hun ouders bij elkaar blijven. En als er één ding zeker is bij een echtscheiding, dan is dat ouders niet bij elkaar blijven. Wanneer je als ouder goede afspraken met elkaar maakt, deze afspraken ook nakomt en bij onenigheid dit buiten de kinderen om met elkaar regelt, zullen de kinderen het minst last hebben van de echtscheiding.

Scheiden en kinderen met een ouderschapsplan

Ouders zijn verplicht om bij een echtscheiding of een ontbinding van het geregistreerd partnerschap een ouderschapsplan voor de kinderen op te stellen. Voor samenwoners is dit niet verplicht, maar om toekomstige gezagsgeschillen te voorkomen wel aan te raden. De rechter geeft geen beschikking af waarin de echtscheiding of de ontbinding van het geregistreerd partnerschap wordt uitgesproken zolang ouders geen ouderschapsplan hebben. Alleen in uitzonderlijke gevallen waarin het absoluut niet mogelijk is om een ouderschapsplan op te stellen tussen de ouders kan de rechtbank hieraan voorbij gaan. Dit dient uiteraard wel goed gemotiveerd te worden en er dient inzichtelijk te worden gemaakt dat ouders alles hebben geprobeerd om samen een ouderschapsplan op te stellen en dat dit niet gelukt is.

Het ouderschapsplan is vormvrij. Ouders kunnen dus alles met elkaar afspreken wat zij zelf van belang vinden. Afspraken die vaak in ouderschapsplannen voorkomen zijn afspraken over de hoofdverblijfplaats van de kinderen, de zorg-/omgangsregeling en afspraken over de kinderalimentatie.

Scheiden en kinderen: de hoofdverblijfplaats kinderen

De kinderen kunnen maar bij één ouder het hoofdverblijf hebben. Dit is het adres waar de kinderen bij de gemeente staan ingeschreven. Logischerwijs is dit het adres waar de kinderen het merendeel van de tijd zijn. Bij een co-ouderschap waarbij de kinderen evenveel tijd bij de vader als bij de moeder doorbrengen, kunnen ouders, bij meerdere kinderen, ervoor kiezen om één kind bij de ene ouder in te schrijven en het andere kind bij de andere ouder. Dit heeft als voordeel dat beide ouders kunnen profiteren van fiscale voordelen en beide ouders kinderbijslag van de SVB ontvangen.

Scheiden en kinderen: zorg- / omgangsregeling

Indien de kinderen het hoofdverblijf bij een ouder hebben, heeft de andere ouder recht op een zorg- of omgangsregeling. Er bestaat in Nederland geen standaard omgangsregeling zoals weleens wordt gedacht. Ouders kunnen elke omgangsregeling met elkaar afspreken, zolang het maar in het belang van de  kinderen is. Bij de omgangsregeling dienen ook afspraken gemaakt te worden over wie de kinderen haalt en brengt.

Scheiden en kinderen: kinderalimentatie

De ouder waar de kinderen het hoofdverblijf hebben zal vaak de kosten voor de kinderen betalen. De andere ouder dient dan een bijdrage te betalen voor deze kosten, de zogenaamde kinderalimentatie. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van de behoefte van de kinderen enerzijds en de draagkracht van de ouders anderzijds. Voor het berekenen van de kinderalimentatie dienen alle financiële gegevens meegenomen te worden. Andere afspraken over de verdeling van de kosten van de kinderen kunnen uiteraard ook gemaakt worden.

Kinderen die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt kunnen worden gehoord door de rechter. Kinderen hebben dan de gelegenheid om hun mening te geven. Let wel, kinderen kunnen aangeven wat zij willen, maar zij zijn nog minderjarig, dus de ouders bepalen uiteindelijk.

Is er bij u sprake van “scheiden en kinderen”? Heeft u vragen of advies nodig voor het opstellen van een ouderschapsplan of wenst u een berekening van de kinderalimentatie door één van onze specialisten, dan kunt u contact met Enrecht opnemen. Wij hebben de expertise die u bij deze situatie nodig heeft.