Een lastig onderdeel van de echtscheiding is de koopwoning. Het is juist daarom van groot belang om daar goede afspraken met elkaar over te maken.

Scheiden en koopwoning: de woning

Wanneer partijen besluiten uit elkaar te gaan, zal één van de partijen de woning verlaten. Als partijen nog samen in de woning verblijven, kan dit veel ruzies geven en zeker met kinderen is dit niet prettig. Vaak kunnen partijen onderling regelen wie de woning verlaat en wie (voorlopig)  in de woning zal blijven wonen. Indien partijen beide in de woning willen blijven en zij daar niet samen uitkomen, kan een partij de rechter vragen te beslissen wie in de woning mag verblijven. Het ligt dan aan de motivering waarom juist deze partij meer recht of belang heeft bij het verblijf in de woning aan wie uiteindelijk de woning wordt toegewezen. De rechter kan dit echter alleen als tijdelijke maatregel uitspreken, aangezien de koopwoning uiteindelijk verdeeld of verkocht moet worden.

Het is aan partijen om te bezien wat er uiteindelijk met de woning zal gebeuren. Partijen kunnen ervoor kiezen om de woning te verdelen. Dan neemt één van de partijen de gehele woning op zijn naam. Dit betekent juridisch gezien dat deze partij het deel van de andere partij (vaak 50%) overneemt. Hiervoor heb je, uitzonderingen daargelaten, een hypotheek nodig. Dit betekent dat je voor het overnemen van de woning afhankelijk bent van de hypotheekverstrekker. Deze nieuwe hypotheek die je moet afsluiten valt onder de nieuwe regeling van de hypotheekregeling die sedert 1 januari 2013 is ingevoerd en inhoudt dat je direct moet beginnen met aflossen. Hierdoor heb je dus hogere maandlasten.

Voor het overnemen van de woning dient de woning getaxeerd te worden om te bepalen wat de waarde is. Indien de woning meer waard is dan de hypotheek die er op dat moment op zit, dient de partij die de woning overneemt de helft van de zogenaamde overwaarde aan de andere partij uit te betalen. Indien de waarde van de woning lager is dan de hypotheek die er op dat moment op zit, dan dient de partij die zijn of haar deel aan de andere partij verkoopt tevens de helft van het verlies aan de andere partij te voldoen.

Indien de bank geen nieuwe hypotheek verstrekt aan één van de partijen, zal de woning verkocht moeten worden. Van de verkoopsom zal de hypotheek afgelost worden en daarna kan ofwel een overwaarde verdeeld worden tussen partijen of partijen zijn beide hoofdelijk aansprakelijk voor een verlies.

Scheiden en koopwoning: de hypotheek

Zolang partijen nog niet hebben besloten wat er met de woning gaat gebeuren of de woning staat in de verkoop, maar is nog niet verkocht, lopen de lasten van de woning door. Beide partijen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheeklasten. In principe dienen beide partijen deze lasten ieder voor een gelijk deel te voldoen. Partijen kunnen echter in onderling overleg afspreken dat de partij die (voorlopig) in de woning verblijft deze lasten geheel op zich neemt. Let wel, zolang partijen dit niet hebben afgesproken, dienen beide partijen de helft van de hypotheeklasten te betalen ook al woont een partij niet meer in de gezamenlijke woning. De gebruikerslasten als gas, water, elektra, etc. zijn wel voor de partij die in de woning verblijft.

Scheiden en koopwoning: NHG

Indien partijen een NHG garantie hebben afgesloten bij hun hypotheek, dan wordt een eventuele restschuld bij verkoop van de woning met verlies aan de bank betaald, zodat partijen dit niet zelf hoeven te betalen.

Het is derhalve van groot belang om gezamenlijke afspraken te maken over de koopwoning bij echtscheiding, want voor je het weet wordt je geconfronteerd met dubbele woonlasten. De specialisten van Enrecht kunnen u hierbij van gedegen advies voorzien.

Andere blogs die u ook eens zou kunnen lezen zijn de volgende: