Wanneer u wilt scheiden van uw partner, is het vaak het makkelijkst, het goedkoopst en het beste om daar in onderling overleg met elkaar afspraken over te maken. Samen met een advocaat of mediator stelt u een ouderschapsplan op, als er minderjarige kinderen zijn en een convenant voor de overige afspraken zoals de verdeling van de woning en de inboedel. Maar wat als u het niet eens kunt worden met uw aanstaande ex-partner? Hoe kunt u dan scheiden van uw partner?

Verzoekschrift

Als u niet kunt overleggen met uw aanstaande ex-partner of u kunt het niet eens worden met uw aanstaande ex-partner, dan kunt u wel een verzoekschrift bij de rechtbank indienen waarin u aangeeft wat uw wensen zijn en hoe u de verdeling ziet. Dit verzoekschrift dient wel bij de aanstaande ex-partner middels een deurwaarder betekend te worden, zodat hij of zij daar officieel van op de hoogte is. Het verzoekschrift kan alleen met tussenkomst van een advocaat bij de rechtbank worden ingediend.

Verweerschrift

De aanstaande ex-partner kan, indien hij of zij het niet eens is met het verzoek, een zogenaamd verweerschrift indienen. Ook dit verweerschrift kan enkel met tussenkomst van een advocaat bij de rechtbank worden ingediend.

Als er een verweerschrift wordt ingediend, zal de rechtbank altijd een zitting plannen om partijen te horen en in de gelegenheid te stellen hun standpunten nader te onderbouwen. De rechter weegt dan de belangen van beide partijen af en geeft een beslissing in de vorm van een beschikking waarbij hij tevens de echtscheiding uitspreekt.

Als de rechter de echtscheiding uitspreekt is de echtscheiding nog niet definitief. De beschikking van de rechtbank dient bij de gemeente waar u gehuwd bent nog te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit dient wel binnen 6 maanden na de uitspraak van de rechter te gebeuren. Indien u dat namelijk niet binnen 6 maanden doet, dan is dit niet meer mogelijk en kunt u alleen nog scheiden als u opnieuw naar de rechter gaat en een nieuwe beschikking verzoekt. Het moet dan weer helemaal opnieuw.
Indien u of uw partner het niet eens is met de beschikking van de rechtbank, heeft u beide de mogelijkheid om binnen 3 maanden na de datum van de beschikking in hoger beroep te gaan bij het gerechtshof.

Heeft u nog vragen? Stel deze vrijblijvend aan onze echtscheidingsspecialisten!