Echtscheidingen zijn niet prettig. Partijen geven dan ook vaak de voorkeur aan snel scheiden, zodat er weer gekeken kan worden naar de toekomst. Een echtscheiding kost doorgaans veel tijd en vaak ook veel geld. Bovendien is de uitkomst, maar ook de gehele procedure lang niet altijd bevredigend voor een partij, die daardoor een nare smaak overhoudt aan een echtscheiding. Dit is vaak het geval bij de zogenoemde “vechtscheidingen”.

Een echtscheiding zelf kost partijen veel geld. Er dienen immers twee huishoudens gecreëerd te worden in plaats van één huishouden. Er zijn na een echtscheiding twee woningen met alle lasten, dus ook tweemaal een inboedel etc. De inkomsten van partijen worden helaas niet meer, maar eerder minder aangezien beide partijen tijd met hun kinderen willen doorbrengen en daardoor minder gaan werken.

Mogelijkheden om snel scheiden goedkoper te regelen

Er is wel degelijk een mogelijkheid om snel te scheiden en goedkoop te scheiden. Dit kan wanneer beide partijen tezamen afspraken met elkaar hebben gemaakt en dit vervolgens laten vastleggen. Dit kan bij een advocaat, maar dit kan ook bij een mediator of een notaris. Het is niet alleen de goedkoopste en de snelste manier van scheiden, maar ook de prettigste manier, vooral voor de kinderen. Uit de praktijk blijkt dat wanneer de afspraken door partijen tezamen zijn gemaakt ze in de praktijk beter nageleefd worden. Dit is vaak anders wanneer de rechter moet bepalen hoe de gevolgen van de echtscheiding eruit ziet voor partijen.

In Nederland bestaat er tot nu toe nog geen mogelijkheid om te scheiden zonder de tussenkomst van een advocaat. De advocaat heeft u nodig om de echtscheiding bij de rechtbank in te dienen. Snel scheiden kon tot 2009 nog middels de flitsscheiding. Hiermee werd het huwelijk omgezet in een geregistreerd partnerschap en vervolgens kon het geregistreerd partnerschap via de burgerlijke stand van de gemeente worden beëindigd. Er ligt nu een wetsvoorstel waarin de mogelijkheid bestaat om snel te scheiden bij de burgerlijke stand van de gemeente in gevallen waarbij partijen het onderling eens zijn en er geen minderjarige kinderen zijn. Maar dit wetsvoorstel is nog geen wet.

Indien partijen het overal over eens zijn, hoeft de advocaat enkel het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen en daarna de beschikking van de rechtbank in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand. Er vindt geen zitting plaats op de rechtbank. De rechtbank handelt het verzoek tot echtscheiding schriftelijk af. De echtscheiding zelf gaat dan alsnog heel snel. Het is vaak mogelijk om vaste prijsafspraken met advocaten te maken over het zogenoemde administratief scheiden.

Snel scheiden is dus wel degelijk mogelijk. Dit geldt helaas echter niet voor alle echtscheidingen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot één van onze advocaten die u graag bijstaan.