Verborgen gebreken huis

Bent u van plan om een bestaande woning te kopen? Let op: U koopt de woning in de staat waar hij zich op dat moment in bevind, inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Als koper mag je verwachten dat de woning de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan je als koper niet behoefde te twijfelen aan de aanwezigheid hiervan. Toch kan het voorkomen dat een woning gebreken heeft. Bij gebreken moet u denken aan scheuren in muren, houtworm, lekkage, krakende vloeren en dergelijke. Er is dan sprake van “verborgen gebreken huis”.

U heeft als koper een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat u zoveel mogelijk kennis moet opdoen over de staat van de woning. Ook moet u speciale bedoelingen kenbaar maken. Heeft u bijvoorbeeld plannen om te verbouwen, laat dit dan aan de verkoper weten. Doet u dit niet dan kunt u later ook niet bij de verkoper aankloppen als de woning niet geschikt blijkt te zijn voor uw plannen.

Mededelingsplicht verkoper

De verkoper heeft aan de andere kant een mededelingsplicht. Hij moet u informeren over alle eigenschappen en eventuele gebreken die bij hem bekend zijn. Het is raadzaam om alle informatie die u krijgt ook zwart op wit te zetten.

Als u een gebrek aan de woning merkt na de overdracht dan is die voor eigen rekening. Er zijn echter twee uitzonderingen:

Allereerst hebben we het ernstige gebrek. Een ernstig gebrek staat het normaal gebruik van de woning in de weg. De voorwaarden zijn dat het gebrek al voor de overdracht bestond en dat het niet zichtbaar was voor u als koper tijdens de bezichtigingen. Dit houdt direct verband met uw onderzoeksplicht.

De verkoper de schade te laten herstellen of te laten vergoeden?

Bij een minder ernstig gebrek wordt het lastiger de verkoper de schade te laten herstellen of te laten vergoeden. Dit kan alleen als u kunt aantonen dat de verkoper zijn mededelingsplicht niet is nagekomen terwijl u zich wel aan de onderzoeksplicht heeft gehouden. Hiervoor moet u een aantal zaken kunnen bewijzen:

– Het gebrek was er al voor de overdracht.

– De verkoper wist van het gebrek en heeft dit niet aan u gemeld.

– U heeft aan de onderzoeksplicht voldaan.

 Bedrog door de verkoper

Wanneer er sprake is van bedrog kunt u de verkoper aansprakelijk stellen. Als de koper heeft gelogen over gebreken of ze heeft proberen te verbergen moet u de verkoper formeel aansprakelijk stellen. De beste manier is om dit via een aangetekende brief (met ontvangstbevestiging) te doen.