Eindelijk, na een lange tijd is het huis wat u te koop hebt staan verkocht. Maar op het laatste moment gaat de koop van het huis toch niet door. Wat kunt u doen als de verkoop van uw huis toch niet door gaat? In dit blog gaan we dat u zo goed mogelijk uitleggen.


Door welke reden kan de verkoop niet doorgaan?

Als de verkoop van uw huis op het laatste momenten niet door gaat kan dat liggen aan drie (hoofd)redenen. Een reden kan zijn dat de koper de bedenktijd van drie dagen gebruikt om van de koop af te zien. Een andere reden kan zijn, dat de koper gebruikt maakt van de ontbindende voorwaarden in het contract. De laatste reden kan zijn dat de verkoper simpel weg in gebreke is om de woning te kopen

     • De koper maakt gebruik van zijn bedenktijd
      De koper van een woning heeft altijd een bedenktijd van minimaal drie dagen om zonder reden af te zien van het kopen van de woning. De bedenktijd gaat in wanneer de koper een kopie krijgt van het getekende koopcontract.  In de bedenktijd moeten minimaal twee werkdagen zitten. Dus als een koper het contact woensdag krijgt gaat de bedenktijd in op donderdag om 24:00 uur en stopt het op zaterdag 24:00 uur. De koper heeft dan dus tot zaterdag 24:00 uur om het contract zonder reden op te zeggen.
    • Een koper maakt gebruik van de ontbindende voorwaarden
     Bij deze vorm kan de koper een beroep doen op de ontbindende voorwaarden. Deze voorwaarden moeten wel vooraf zijn afgesproken.  De voorwaarden moet je dus wel vast leggen in het koopcontract. Wat de voorwaarden inhouden, spreekt u samen af.
    • Koper blijkt in gebreke

De koper blijft in gebreke als de overdracht van de woning niet kan doorgaan door toedoen van de koper. Dit houdt simpelweg in dat de koper zijn verplichtingen niet nakomt. De koper komt bijvoorbeeld niet opdagen tijdens het tekenen van een leveringsakte of hij betaalt de koopsom niet. Als dit aantoonbaar is kan de verkoper van het huis een boete opleggen. Dit moet wel zijn afgesproken in het koopcontract.

Koper in gebreken stellen!

In het geval dat de koper van het huis bijvoorbeeld de koopsom niet op de afgesproken datum betaald. Mag u de koper in gebreke stellen. De afspraken die u hierover heeft gemaakt staan in het koopcontract.  In de meeste gevallen is er afgesproken dat de koper een brief krijgt waarin gemeld wordt dat hij in gebreke is. Hij krijgt meestal dan een nieuwe termijn om de koopsom te voldoen. Als hierna de koper nog niet de koopsom voldoet kunt u hem in “staat van verzuim” stellen. Meestal kunt u dan ook een boete opeisen bij de koper.

Als u uw huis bijna verkocht heeft, maar de verkoop gaat op het laatste moment niet door is dit niet prettig. Er zijn altijd redenen waarom de verkoop niet door kan gaan. De koper maakt gebruik van de bedenktijd, de koper maakt gebruik van voorwaarden in het contract of hij blijft in gebreke.Bij de laatste reden kunt u zeker juridische stappen ondernemen.

Onze specialisten op het gebied van de verkoop van uw woning willen u hierbij graag helpen, stel dus vrijblijvend uw vraag!