Juridisch-advies woonrecht advocaat

Woonrecht

Het woonrecht omvat alles wat betrekking heeft op een onroerende zaak. Het kan gaan om huurgeschillen tussen de huurder en de verhuurder, maar ook om geschillen bij koopwoningen. Daarbij kan het gaan om geschillen over de aankoop van de woning, maar ook over verbouwingen van de woning.

In het woonrecht zijn vaak ook andere partijen dan de eigenaar en/of de gebruiker betrokken. Te denken valt dan aan aannemers en makelaars. Ook deze partijen kunnen aansprakelijk zijn in bepaalde situaties. Onze ervaren advocaten kunnen u hier meer over informeren.

Daarnaast kunt u ook bij onze ervaren advocaten terecht voor burenconflicten over onder andere erfgrenzen en hinder.

Experts Nederlands Recht, ook wel genoemd “Enrecht”, staat voor duidelijke en onafhankelijke informatieverstrekking aan consumenten en ondernemingen op het gebied van Nederlands recht. Via Enrecht komen zij bij een gespecialiseerd en lokaal gevestigd advocatenkantoor.

Samen met de aangesloten kantoren zetten wij een kwalitatief hogere standaard van dienstverlening neer. Heeft u een juridische uitdaging en wilt u snel richting de oplossing? Of wilt u vrijblijvend informeren welke juridische mogelijkheden u heeft? Neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag!

Waarom Enrecht.nl?

♦ De beste advocaten

♦ Landelijke dekking

♦ Gratis eerste gesprek

♦ Woonrecht experts

Referentie advocaat

Huurrecht

Volgens de wet dient de huurder zich te gedragen als een goed huurder en de verhuurder dient zich te gedragen als een goed verhuurder. Wat valt nu precies onder een goed huurder of verhuurder?

De  meeste en belangrijkste verplichtingen staan omschreven in de huurovereenkomst. Maar daar staan lang niet alle verplichtingen in beschreven. Zo is bijvoorbeeld vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud en welke vorm van overlast je als huurder hebt te dulden.

Veel geschillen in het huurrecht gaan over de betalingen van huur, over achterstallig onderhoud en overlast. Vaak bestaat er dan de wens om de huurovereenkomst te beëindigen. Dit kan gepaard gaan met een ontruiming. Wanneer deze situatie zich voordoet, dient u direct een advocaat in de arm te nemen die u hierbij de benodigde bijstand kunnen verlenen.

Geschil koopwoning

Het kopen van een huis is een grote investering en dient daarom goed te gebeuren. Er kan echter nog veel mis gaan, zoals het niet rond kunnen krijgen van de financiering en de daarmee gepaard gaande boeteclausule, verborgen gebreken, etc. De gevolgen hiervan kunnen heel groot zijn.

Daarnaast zijn er korte en harde termijnen voor het melden van verborgen gebreken. Als dit te laat gebeurt of niet op de juiste wijze, is de schade die ontstaat ten gevolge van de verborgen gebreken niet meer te verhalen en komt de schade dus voor eigen rekening. Ook de boeteclausules bij het niet rond kunnen krijgen van de financiering, zitten ingewikkeld in elkaar.

Het is dan ook verstandig om onze juridische specialisten in te schakelen wanneer een dergelijke situatie zich voordoet.

Bouwrecht

Het bouwen, verbouwen of uitbouwen van een woning gebeurt vaak door een aannemer, althans door derden. Deze derden kunnen fouten maken of hun werk niet naar behoren uitvoeren. Het is dan prettig dat deze fouten of het werk hersteld wordt en de eigenaar niet hiervoor hoeft op te draaien.

Hierbij is het belangrijk dat de eigenaar niet de fouten of het werk laat corrigeren, voordat duidelijk is wat er precies fout is en of dit wel fout is. Ook  moet de eigenaar de aannemer in de gelegenheid stellen om zelf de fouten of het werk te herstellen, voordat hij dit door een ander laat doen. Wanneer dit niet goed gebeurt, kan de schade niet meer op de aannemer verhaald worden en dient de eigenaar daar wel zelf voor op te draaien.

Onze advocaten kunnen u hierbij van advies voorzien.

Aansprakelijkheid makelaar

Bij de ver- of aankoop van onroerend goed kan er het een en ander mis gaan. Partijen bij een dergelijke transactie zijn in ieder geval de koper en de verkoper, ook wel de contractspartijen. Bij veel onroerend goed transacties is er een makelaar bij betrokken die ofwel de verkopende partij ofwel de kopende partij bij staat. De makelaar tekent weliswaar niet het koopcontract, maar is wel degelijk partij bij de transactie en heeft ook rechten en plichten.

Zo ontstaan er vaak discussies over welke mededelingen de makelaar wel of niet had moeten melden en welke mededelingen voor risico van de koper of verkoper zelf komen. Het wel bekende onderzoeksplicht of mededelingsplicht. Wat weegt zwaarder?

Indien de makelaar zijn werk niet naar behoren heeft uitgevoerd, is hij daarvoor verantwoordelijk en dient hij de schade die daaruit voortvloeit te vergoeden. Onze advocaten kunnen u daarbij bijstaan.

Burenconflict/overlast

“Beter een goede buur, dan een verre vriend”. Helaas geldt niet voor iedereen dit gezegde. Burenruzies ontstaan vaak door erfscheidingen waar één van de twee zich aan ergert. Ook overlast (onder andere geluid, vuil/afval) is een oorzaak voor veel burenruzies.

Een eigenschap van burenruzies is dat ze vaak erger worden en uiteindelijk zo erg zijn dat één van de twee buren geen andere uitweg meer ziet dan verhuizen. Om dit te voorkomen is het raadzaam om tijdig een specialist in te schakelen die u met raad en daad kan bijstaan.

Hoofdkantoor Enrecht
Gorterplaats 13 D
6531 HZ Nijmegen
info@enrecht.nl
KvK: 61996769

Stel uw vraag aan onze specialisten!